Asylsökande i Halland

Halland tar liksom övriga Sverige emot asylsökande. Arbetet med asylmottagandet kräver samordning mellan flera myndigheter och organisationer. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har i uppdrag att på nationell nivå samordna hanteringen av flyktingsituationen. På regional nivå har Länsstyrelsen ett samordningsansvar.

Ett viktigt uppdrag som Region Halland har är att ge hälso- och sjukvård samt tandvård till de asylsökande. Region Halland har också till uppdrag att samordna det regionala utvecklings- och tillväxtarbetet där arbetet med integration ingår.

Hälso- och sjukvård till asylsökande

Asylsökande vuxna har rätt till akut sjukvård och tandvård som inte kan vänta, vilket även omfattar kvinnohälsovård, vård vid abort och preventivmedelsrådgivning. Asylsökande barn och unga har rätt till fri sjukvård fram till den dag man fyller 20 år och fri tandvård till och med det kalenderår man fyller 19 år. Det är samma regler som för alla barn och unga i Halland.

Erbjudande om hälsoundersökning

Samtliga asylsökande ska erbjudas en hälsoundersökning. Hälsoundersökningen är kostnadsfri för den asylsökande. Sex vårdcentraler i Region Halland har ett särskilt ansvar för planering och genomförande av hälsoundersökningar av asylsökande. De sex vårdcentralerna är:

Läs mer om vård för asylsökande på 1177 Vårdguiden.

Mer om hälso- och sjukvård på andra språk www.1177.se/Halland/other-languages

Samverkan med myndigheter

För dig som vill läsa mer se länkar till andra myndigheter.

Migrationsverket

Länsstyrelsen Hallands län

Polisen

De halländska kommunerna: