Skolledning

Förvaltningschef

Namn Befattning
Eva Nyhammar Förvaltningschef - Kultur och skola

Funktionsansvar

Namn Befattning
Anette Johansson Stabschef - Kultur och skola
Monika Sjögren Personalstrateg
Bengt Everås Utvecklare
Anders Hallberg Ekonomichef
Patrik Andersson IT-Ansvarig - IT-samordnare/Förvaltningsledare SF

Rektorer

Namn Befattning
Peter Carlsson Rektor Folkhögskola
Michael Deubler Rektor Folkhögskola - Rektor Löftadalens Folkhögskola
Maria Johnsson Thorén Rektor - Rektor Munkagårdsgymnasiet
Stefan Larsson Driftchef