Skolledning

Förvaltningschef

Namn Befattning
Eva Nyhammar Förvaltningschef - Kultur och skola

Funktionsansvar

Namn Befattning
Anette Johansson Stabschef - Kultur och skola
Patrik Andersson Utvecklingsledare - KS STAB

Rektorer

Namn Befattning
Peter Carlsson Rektor Folkhögskola
Michael Deubler Rektor Folkhögskola - Rektor Löftadalens Folkhögskola
Maria Johnsson Thorén Rektor - Rektor Munkagårdsgymnasiet
Stefan Larsson Driftchef