Spår 1 och 2

Spår 1 och Spår 2 är utbildningar för elever med NPF-diagnoser (adhd, autism).

Prova på dagar våren 2019

Spår 1 Naturbruksprogrammet

Spår 1 läser Naturbruksprogrammet och man har möjlighet att välja mellan inriktningarna Lantbruk, Djur eller Trädgård.

Det kommer att finnas två olika varianter på Spår 1:

  • Helhetslösning med både skola och boende.
  • Enbart skola, eleven bor hemma och pendlar till skolan.

Spår 1 är en utbildning enbart för elever med NPF-diagnoser. Spår 1 har platser för behöriga elever till nationellt program och för PRO-elever.

Ansökningskod för behöriga elever är NBSPÅR1. Ansökningskod för PRO-elever är IMVSPÅR1.

Spår 2 Yrkesintroduktion

Spår 2 Yrkesintroduktion erbjuds för elever med NPF-diagnoser. Yrkesintroduktion ligger under Introduktionsprogrammet, vilket innebär att utbildningen vänder sig till elever som saknar godkända betyg för behörighet till ett yrkesprogram.

Utbildningens fokus ligger på yrkeskurser inom Naturbruksprogrammets inriktningar.

Eleverna läser inga gymnasiegemensamma kurser, inte heller på grundskolenivå.

Inriktningar som finns att välja på är Djur, Lantbruk eller Trädgård.

Varje elev har ett individuellt upplägg som utgår från elevens behov och förutsättningar.

Spår 2 Yrkesintroduktion kommer att erbjudas i två varianter:

  • Helhetslösning med både skola och boende.
  • Enbart skola, eleven bor hemma och pendlar till skolan.

Ansökningskod för Spår 2 Yrkesintroduktion är IMYSPÅR2.

Mer information

För frågor och mer information, kontakta

Marie Larsson

Telefon: 0340 - 48 09 49

eller rektor Maria Johnsson-Thorén.

Telefon: 0340 - 48 09 65,  0705 - 48 09 65