Lantbruk

Munkagårdsgymnasiet ger dig en framtid inom lantbruk! Det är få yrken som är lika varierande och stimulerande. Du har också möjlighet att välja till grundläggande högskolebehörighet för vidare studier.

Går du i årskurs 9 och funderar på att välja Lantbruk? Då är du välkommen till oss och prova på! Kontakta Christer.Holm@regionhalland.se för mer information.

Traktorkörning på Munkagårdsgymnasiet

Utbildningen

Djur, ekonomi, modern teknik, kunskaper om växter -  i dagens lantbruk finns det något för alla. Kanske satsar du på specialkompetens inom t.ex. lantbruksmaskiner eller lantbruksdjur. Eller vill du kanske bli en "multiperson" som kan lite om det mesta? På lantbruksinriktningen får du kunskaper om maskiner, djur och växter. Ekonomi är en annan viktig del. Hur får man lönsamhet i ett lantbruksföretag? Hur kan man använda marken och djuren på bästa sätt? På Munkagård får du goda möjligheter att prova på lantbrukets många sidor.

I stallet eller på åkern

Skolan är utrustad med modern teknik och en stor djurbesättning; ca 85 kor och 140 suggor samt får. Munkagårdsgymnasiets jordbruk drivs på ca 200 ha åkermark. Vi odlar spannmål, oljeväxter, baljväxter och vall. Du arbetar i stallarna, ute på åkern eller med andra uppgifter direkt kopplade till lantbruket. Under utbildningen kommer du att göra studiebesök på gårdar och lantbruksföretag.

Praktik

Under dina tre år på Munkagårdsgymnasiet har du minst 15 veckors APL (arbetsplatsförlagt lärande) utanför skolan. Skolan ordnar din praktikplats och har kontakt med din handledare på praktikplatsen. Det kan även vara så att du får möjlighet att göra praktik utomlands.

Möjligheter

Du har stora möjligheter att få jobb direkt efter utbildningen! Att ha ett arbete inom lantbruk är något riktigt roligt du har att se fram emot. Men din tid under utbildningen kommer heller inte att gå av för hackor. Välkommen till livet på Munkagårdsgymnasiet!