Studiemotiverande folkhögskolekurs - SMF

Saknar du betyg från grundskolan eller gymnasiet? Vill du pröva och se om folkhögskolestudier är något för dig? Då har vi en lösning! Vi har 12 veckor långa kurser för arbetslösa ungdomar och vuxna.

Vi genomför dessa kurser i samarbete med Arbetsförmedlingen. Målet är att coacha och motivera dig att hitta dina egna styrkor så att du efter en genomförd kurs vet vad och var du vill studera vidare. Du får ett intyg på vad kursen har innehållit efter genomförd kurs.

Aktuell kursstart:

 • 24 sept

Kurstid:

 • 12 veckor - 24 sept - 21 dec (lov vecka 44)

Följande ämnen och aktiviteter kommer att ingå i kursen:

 • Svenska
 • Samhällskunskap
 • Psykologi
 • Hantverk/Design
 • Data
 • Fysisk aktivitet
 • Vardagsekonomi
 • Engelska
 • Studiebesök
 • Studie- och yrkesvägledning
 • Coachande samtal
 • CV/Jobbsök
 • Profil/välj eget ämne
 • Skolans tillval

Kursen genomförs i egna lokaler på Löftadalens folkhögskola. Varje vecka genomförs individuella samtal för att följa deltagarnas utveckling under kursen.

Resor

Du kan få ersättning för resor med kollektivtrafiken. Ersättning utbetalas mot kvitto, maxbelopp som ersätts för 12 veckor är 2000kr.

Studiebesök

Du får gärna göra ett studiebesök hos oss på skolan. Kontaktperson är rektor Michael Deubler, tfn: 0340-58 18 13. E-post: michael.deubler@regionhalland.se  

Vi erbjuder

 • en välkomnande miljö
 • en pedagogik som utgår från dig
 • vuxenutbildning med eget ansvar
 • en chans att bli motiverad, förbättra din självkänsla och ditt självförtroende
 • struktur i vardagen
 • ett vidgat kontaktnät
 • möjlighet att prova på att jobba praktiskt
 • få hjälp med nästa steg i framtiden, studievägledning
 • referenser genom kursen och skolan
 • inblick i hur det är att studera på en folkhögskola

Arbetsförmedlingen anvisar

En förutsättning för att kunna beredas plats på SMF-kurserna är att du är inskriven på Arbetsförmedlingen. Funderar du på att börja på en kurs behöver du ta kontakt med din handläggare på Arbetsförmedlingen.