Allmän kurs - Din väg vidare

Vill du bli klar med gymnasiet eller grundskola? Då är Allmän kurs din väg vidare.

 

 

På Allmän kurs ger vi dig förutsättningar att klara av grundskolan och gymnasiet. Vi utgår från att alla har olika sätt att lära och undervisningen utgår från dina behov, förkunskaper och erfarenheter.

Vi ser kunskap som en helhet och därför arbetar vi i så kallade block. Det innebär att du studerar olika i teman där historia, naturkunskap, religion, samhällskunskap och svenska vävs samman. Blocken ger dig de kunskaper som du behöver utifrån din individuella studieplan.

Löftadalens folkhögskola är en annorlunda skola, där du utvecklar dina styrkor och får det du behöver för att kunna läsa vidare. Vi tror på dig. Vi tror att du har förmågor och möjligheter att klara dina studier.

Grunden i vår pedagogik är samtalet och ditt aktiva deltagande. Genom att studera i mindre studiegrupper har lärarna mer tid för varje deltagare. Här får du hjälp att nå dina mål. 

 

Du kan läsa ett eller flera år, beroende på hur din studiebakgrund ser ut.

Svenska som andra språk Grund (SAS G) vänder sig till dig som har gått SFI eller Etableringskurs. Här läser du som är ny i Sverige svenska som andraspråk. Därefter kan du fortsätta på grundskole- och gymnasienivå på Allmän kurs.

Årskurs 1 vänder sig till dig som behöver läsa in grundskolan eller hela gymnasiet.

Årskurs 2 vänder sig till dig som har ca 800 godkända poäng från gymnasiet eller Komvux.

Årskurs 3 vänder sig till dig som har ca 1600 godkända poäng från gymnasiet eller Komvux.

 

 

Bild på deltagare på Allmän kursPå vår allmänna kurs kan du välja mellan följande inriktningar:

 

  

 

 

Folkhögskolan gav Sema en andra chans

Sema Zabit

Mina betyg räckte inte till, och jag hade dålig självkänsla, berättar hon. Vändpunkten blev ett år på Löftadalens folkhögskola i Åsa.

- Det är det bästa jag gjort, säger Sema.

Text och bild hämtad från marsnumret 2012 av Region Hallands tidning "Halland - bästa livsplatsen". Läs hela artikeln!.