Våra utbildningar

Hos oss kan du komplettera dina gymnasiestudier eller utveckla dina konstnärliga sidor inom bild och konst, textilt hantverk, keramik, dans och singer-songwriter. Vi har också utbildningar som riktar sig till nyanlända och ensamkommande.

Flygfoto över Löftadalen

 Våra utbildningar:

Allmän kurs - Behörighetsgivande kursermed fördjupningar: Färg&Form, Kärn, Musik, Nybyggarna, Solidarisk Livsstil och Svenska som andraspråk grund (SAS grund) ANSÖKAN STÄNGD

Bild- och Konstlinjen 1-2 år ANSÖKAN STÄNGD

Bild- och konstlinjen distanskurs ANSÖKAN STÄNGD

Danslinjen ANSÖKAN STÄNGD

Design och Återbruk 1-2 år ANSÖKAN STÄNGD

Etableringskurs

Folkhögskolespåret

Fritidsledarutbildning med inriktning mot etablering och aktiva metoder ANSÖKAN STÄNGD

Författarlinjen ANSÖKAN STÄNGD

Författarlinjen - inriktning bilderbok - distanskurs ANSÖKAN STÄNGD

Intensivkurs i svenska språket (vårdsvenska)

Keramiklinjen 1-2 år ANSÖKAN STÄNGD

Kurser för nyanlända

Musikallinjen ANSÖKAN STÄNGD

Musiker- och improvisationslinjen ANSÖKAN STÄNGD

Musikproducentlinjen ANSÖKAN STÄNGD

Singer/Songwriterlinje 1-2 år ANSÖKAN STÄNGD

Singer/Songwriterlinjen fördjupning - projektår

Studiemotiverande kurs

Svenska från dag 1

Sångrösten som uttryck ANSÖKAN STÄNGD

Textila återbruk Distans 100%

 

Här nedan finns länkar till Ansökan och läsårstider samt Studeranderätten:

Ansökan och läsårstider

Dina rättigheter/Skyldigheter