Våra utbildningar

Hos oss kan du komplettera dina gymnasiestudier eller utveckla dina konstnärliga sidor inom bild och konst, textilt hantverk, keramik, dans och Singer/Songwriter. Vi har också utbildningar som riktar sig till nyanlända och ensamkommande.

Flygfoto över Löftadalen

 Våra utbildningar:

Allmän kurs - Behörighetsgivande kurser med fördjupningar: Färg&Form, Kärn, Musik, Nybyggarna, Solidarisk Livsstil  ANSÖKAN STÄNGD

Allmän kurs - Svenska som andraspråk (SVA)

Bild- och Konstlinjen 1-2 år ANSÖKAN STÄNGD

Bild- och konstlinjen distanskurs ANSÖKAN STÄNGD

Danslinjen 

Etableringskurs

Folkhögskolespåret

Keramiklinjen 1-2 år ANSÖKAN STÄNGD

Kurser för nyanlända

Musikallinjen 

Musikproducentlinjen ANSÖKAN STÄNGD

Singer/Songwriterlinje 1-2 år ANSÖKAN STÄNGD

Singer/Songwriterlinjen fördjupning - projektår

Studiemotiverande kurs

Svenska från dag 1

Textila återbruk Distans 100%  ANSÖKAN STÄNGD

 

Här nedan finns länkar till Ansökan och läsårstider samt Studeranderätten:

Ansökan och läsårstider

Dina rättigheter/Skyldigheter