Så här kontaktar du oss på skolan

Adress: Box 193, 439 05 Åsa
Besöksadress: Folkhögskolevägen, 439 54 Åsa

Skolans växel: 0340 - 58 18 00 (mån-fre kl. 9-12, övrig tid röstbrevlåda)

Skolans e-post:
loftadalen@regionhalland.se

Administration

Susanne Eklöv - ekonomi och administration (utbildningar), tfn 0340-58 18 45
E-post: susanne.eklov@regionhalland.se  

Kommunikatör/Registrator:
Sandra Särnwald - samordnare, tfn 0340-58 18 48
E-post: sandra.sarnwald@regionhalland.se

Korta kurser/Konferenser
E-post: loftakonferens@regionhalland.se

Telefonväxel: 0340-58 18 00 - tryck 1 för korta kurser/konferenser

Projektledare etableringskurser och kurs&konferens:
Kristina Wik -tfn: 0340-58 18 14
E-post: kristina.wik@regionhalland.se

Arbetslag Etablering:
Linda Gyllensten, Marie Hallberg, Mikael Bruks, Peter Davidsson och Anette Augustsson.

Deltagarstödsteamet

Studie- och yrkesvägledare/Kurativa uppgifter:
Kristina Johansson - tfn: 0340-58 18 15
E-post: kristina.b.johansson@regionhalland.se

Pedagoger/Elevassistenter/Fritidsledare:
Abdulkadir Mohammednur - abdulkadir.mohammednur@regionhalland.se

Freddie Roth - freddie.roth@regionhalland.se

Ahmad Sarhangi - ahmad.sarhangi@regionhalland.se

Ulrika Mjölnevik - ulrika.mjolnevik@regionhalland.se

Skolledning

Michael Deubler rektor, tfn: 0340-58 18 13
E-post: michael.deubler@regionhalland.se

Huvudman

Region Halland - organisationsnummer 232100-0115 
www.regionhalland.se

Mats Eriksson
regionstyrelsens ordförande,
Telefon arbete: 035-13 48 92
Telefon mobil: 070-595 60 85

Catarina Dahlöf
regiondirektör, tfn: 076-818 48 96

Eva Nyhammar
Chef för Kultur- och Skolförvaltningen, tfn: 035-17 98 89

Kontaktuppgifter Huvudman:
Region Halland
Box 517
301 80 Halmstad
Telefon: 035 - 13 48 00
regionen@regionhalland.se