Tacka ja till utbildningsplats

BRA ATT VETA - Formuläret är omfattande så ta god tid på dig.

Många fält är obligatoriska så du kan inte hoppa över utan att besvara frågan - det går då inte att SKICKA.

Formuläret kräver att du godkänner att skolan digitalt hanterar den information du delger oss.

 

Tacka ja till Utbildning

SVARSBLANKETT - TACKA JA TILL UTBILDNINGSPLATS

Gällande hantering av den information du delger.

Elevstödsteamet kommer att få den info du lämnar här.

För bästa hjälp med dina studier kan även din lärare behöva info.

Får info lämnas till din lärare? Obligatoriskt

HÄLSODEKLARATION

Rökning och snusning Obligatoriskt
Jag dricker alkohol: Obligatoriskt

Har du någon form av fysisk funktionsnedsättning?

Ex. syn- eller hörselnedsättning eller rörelsehinder.

Fysisk funktionsnedsättning? Obligatoriskt
Har nu någon allergi? Obligatoriskt
Har du någon annan allvarlig sjukdom? Obligatoriskt

Har du någon psykisk funktionsnedsättning?

Ex. ätstörning, depression, ångest, sömnsvårigheter, OCD eller annat.

Har du någon psykisk funktionsnedsättning? Obligatoriskt

Här tar vi upp neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

Ex. Aspergers, ADHD, ADD, Autism eller annat.

Har du någon neuropsykiatrisk funktionsnedsättning? Obligatoriskt
Tar du någon medicin? Obligatoriskt

ALKOHOL OCH DROGPOLICY

Målsättningen med skolans alkohol- och drogpolicy är att skapa bästa möjliga studie- och livsmiljö samt att förebygga missbruk.

På Löftadalens Folkhögskola råder naturligtvis totalt alkoholförbud under skoltid.

Vi bedriver frivilliga vuxenstudier och det innebär eget ansvar som vi förutsätter att du kommer ta.

Bryter du mot vår Alkoholpolicy kan det innebära avstängning från dina studier, och/eller internatboende samt fullfölja ett behandlingsprogram.

All hantering av narkotikaklassade och drogrelaterade medel är helt förbjudet.

Bryter du mot vår drogpolicy innebär det omedelbar avstängning från dina studier och internatboende.

Vi förutsätter att alla elever på ett positivt och ansvarsfullt sätt medverkar till att denna alkohol och drogpolicy följs.

Jag har tagit del av och accepterar denna alkohol och drogpolicy. Jag förbinder mig dessutom att om minsta misstanke finns genomgå ett alkohol och drogtest. Obligatoriskt

KARTLÄGGNING OM SÄRSKILT PEDAGOGISKT STÖD

Sätt kryss i rutan för dina önskemål/behov.
Godkännande av publicering av foto på webb och trycksaker. Obligatoriskt
Jag godkänner att Region Halland - Löftadalens folkhögskola hanterar mina uppgifter digitalt. Obligatoriskt

Bra att veta - när du tryckt på knappen SKICKA kommer du få en tacksida och e-post med info om datum, tid och vad som gäller för internatet.