Kurator / Studie- och yrkesvägledare

Kristina Johansson: "Min ambition är att vägleda dig; hit till skolan, genom din utbildning på skolan, vidare till arbete eller studier när din tid på Löftadalen är över".

Kristina Johansson SYV/ElevstödjareJag vägleder och coachar dig genom dina studier här på Löftadalens folkhögskola. Detta gör jag genom professionella samtal enskilt och i grupp baserat på dina individuella behov.

Jag vägleder dig i frågor kring val av utbildning, yrke och karriär. Jag arbetar både med allmän studieinformation och individuellt anpassad studie- och yrkesvägledning.

Genom samtal hjälper jag dig som har sociala och/eller psykologiska problem kopplade till din hälsa. Jag hjälper också till med kontakter till VPM och socialtjänsten.

När du går på skolan så är det jag som utformar din studieplan och håller den uppdaterad.

Om du har frågor kring din studieekonomi så är jag också rätt person att tala med oavsett om det gäller CSN, Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen. Kom till mig också om du behöver hjälp med att fylla i blanketter.

Vill du komma på studiebesök?

Ring eller skriv till mig om du vill komma hit på ett studiebesök. Mina kontaktuppgifter hittar du nedan. 

Kontaktuppgifter

Telefon: 0340-58 18 15, 073-04 73 745. Du når mig lättast via e-post: kristina.b.johansson@regionhalland.se 

Vad är egentligen studie- och yrkesvägledning?

Vägledning är en process som syftar till att ge individer ökad kunskap att välja utbildning, yrke som bidrar till bättre livsplanering. I min roll som vägledare är jag ett bollplank när du behöver reda ut tankar och pröva dina idéer kring studier, yrke och karriär. Jag vill uppmuntra dig till eget ansvarstagande och beslutsfattande. Samarbetet  oss emellan kan ge dig större självinsikt och ett bra beslutsunderlag för dina fortsatta karriärval. Vi ser hur din kompetens, dina intressen och dina värderingar kan hjälpa dig vidare i dina studier, yrkesliv och ditt liv.

Jag finns här för dig under din studietid på Löftadalens folkhögskola och behöver du extra coachning för att hitta motivationen i dina studier så hjälper jag dig gärna.

Till mig kan du vända dig när:

 • Du är osäker på ditt val av utbildning
 • Du behöver hjälp med att sortera och bearbeta information om olika utbildningar
 • Du undrar om högskolestudier kan vara något för dig
 • Du undrar om hur man blir behörig för högskolestudier
 • Du har frågor kring utbildningar här på Löftadalens folkhögskola
 • Du vill bli coachad under din studietid på skolan
 • Du vill ha stödjande samtal
 • Du vill ha hjälp med kontakter till VPM och socialtjänst
 • Du är osäker på hur du ska planera dina studier
 • Du vill ha hjälp med att söka studiemedel
 • Du vill ha hjälp med kontakt och blanketter från Arbetsförmedling, Försäkringskassa och andra institutioner