Information om arrangemanget

Samuel Ek kommer och föreläser i ämnet "Dialog och dramatiskt skrivande"