Erasmus+

Katrinebergs folkhögskola har beviljats medel för att under två år driva ett projekt inom EU-programmet Erasmus+.
Projektet "Kompetensutveckling för framtiden - Steg 1" innebär att personal ges möjlighet att fortbilda sig genom utbyten med andra EU-länder - främst England, Holland och Italien, i form av jobbskuggning eller kurser. Syftet med projektet är att stärka våra kompetenser för att ytterligare öka kvaliteten på vår verksamhet, främst inom följande tre områden:

  • färre skolavhopp/ ökad studiemotivation/ ökat engangemang
  • entreprenörsskap/ entreprenöriellt lärande/ ökad anställningsbarhet
  • hög kvalitet på undervisning och innehåll inom skolans utbildningar och dess ämnen

Rapporter från genomförda utbyten kommer presenteras här efterhand.
Liverpool (PDF-dokument, 432 kB)
Sicilien (PDF-dokument, 472 kB)
Sicilien (PDF-dokument, 553 kB)
Hull (PDF-dokument, 700 kB)
Assen (PDF-dokument, 481 kB)
Asti (PDF-dokument, 220 kB)
Assen (PDF-dokument, 760 kB)
London Kairos 1 (PDF-dokument, 293 kB)
London Kairos 2 (PDF-dokument, 295 kB)
Newcastle (PDF-dokument, 424 kB)

Kontakta gärna oss om du vill veta mer om projektet!