Toppbild

Länk till schoolsoft

Läsårstider

Läsåret 18/19

Vårterminen
2019-01-09--05-29
Lov vecka 8 190218-190222
Lov vecka 16 190416-190418
 

Läsåret 19/20

Höstterminen
2019-08-19--12-20
Lov vecka 44   191028-191101

Vårterminen
2020-01-09--05-29
Lov vecka 8     200217-200221
Lov vecka 15   200406-200413