Samarbetspartners och exempel på arrangemang

Utbildnings- och eventservice samarbetar med

  • Tjänstemanna- och chefsnätverk.
  • Högskolan i Halmstad och andra lärosäten.
  • Regionala organisationer som kommun- och regionförbund.
  • Ett stort kontaktnät, som ger oss landets "vassaste" föreläsare.

Exempel på arrangemang

  • Synapsen - ledarskapsdagar i Halland.
  • Gymnasiemässan i Halland.
  • Ästad Forum, årlig konferens för näringsliv, kommuner och Region Halland.
  • Workshops och föreläsningar inom Grön Tillväxt.
  • Kultur för äldre, årlig konferens.