Samarbetspartners och exempel på arrangemang

Utbildnings- och eventservice samarbetar med

 • Tjänstemanna- och chefsnätverk.
 • Högskolan i Halmstad och andra lärosäten.
 • Regionala organisationer som kommun- och regionförbund.
 • Ett stort kontaktnät, som ger oss landets "vassaste" föreläsare.

Exempel på arrangemang

 • Synapsen - ledarskapsdagar i Halland.
 • Gymnasiemässan i Halland.
 • Ästad Forum, årlig konferens för näringsliv, kommuner och Region Halland.
 • Projektutbildningar som bygger på Region Hallands projektstyrningsmodell.
 • Handledarutbildning inom Vård- och omsorgscollege.
 • Nationella utbildningar för personal inom Barn- och ungdomspsykiatrin.
 • Vård- och stödsamordning för personal inom psykatrin i Region Halland och socialtjänsten i de halländska kommunerna.
 • Reglab årskonferens.
 • Workshops och föreläsningar inom Grön Tillväxt.
 • Kultur för äldre, årlig konferens.