Stöd till kommersiell service

För att främja kommersiell service får bidrag lämnas som står i överensstämmelse med den regionala tillväxtpolitiken.

Reglerna för stöd finns i regeringens förordning SFS 2000: 284.

Det finns fyra olika typer av stöd en enskild näringsidkare kan söka. Gällande investeringsbidrag (projektstöd) görs ansökan hos Jordbruksverket. Ansökningarna handläggs av länsstyrelsen.

Servicebidrag lämnas till butiker för att det i glesbygd och landsbygd skall kunna upprätthållas en försörjning med dagligvaror och drivmedel som är tillfreds- ställande med hänsyn till geografiska och befolkningsmässiga förhållanden. Stöd lämnas till åtgärder som inte är investeringar. Det görs en individuell bedömning av varje ansökan.  Ansökningsblankett hittar du i marginalen till höger.
Ansökan skickas till Region Halland.
 
Region Halland
Box 517
301 80 Halmstad

Ansökan kan också skickas till: regionen@regionhalland.se 

Särskilt driftstöd får lämnas till ett försäljningsställe som har ett mångsidigt utbud av dagligvaror och som
 1. är beläget mer än 10 kilometer från ett annat försäljningsställe med fullsortiment
 2. har fasta lokaler som är året runt-öppna
 3. har en nettoomsättning för dagligvaror som uppgick till högst 11 miljoner kronor enligt det senaste årets årsredovisning, årsbokslut eller annat liknande underlag.

Om det finns särskilda skäl, får särskilt driftstöd lämnas till ett försäljningsställe trots att det inte uppfyller förutsättningarna.

Ansökan görs elektroniskt på Tillväxtverkets webbplats


Kontaktpersoner

Ellinor Svan
Epost: ellinore.svan@regionhalland.se
Tel: 0767 – 75 68 95

Björn Johansson
Epost: bjorn.k.johansson@regionhalland.se
Tel: 0722 – 45 03 75