Stöd till kommersiell service

För små butiker på landsbygden, med liten omsättning, kan åtgärder för att öka tillgängligheten genomföras med en större bidragsdel än vid vanliga investeringsbidrag. Detta ökar de små dagligvarubutikernas möjlighet att erbjuda konsumenter på landsbygden en god servicenivå. Stödet går under benämningen Kommersiell service.

Klicka här för att läsa mer på tillväxtverkets sida

Vilka kan få stöd?

Företagare som har en dagligvarubutik eller en bensinstation i landsbygdsområde kan få stöd. Projektmedel kan ges till utvecklingsinsatser i samverkan för servicefrågor.

Så här söker du:

Fyll i en ansökan och skicka till:
Region Halland
Box 517
301 80 Halmstad