Projekt

Projekt är tidsbegränsade insatser som görs för att bidra till Region Hallands mer långsiktiga mål. Har du en idé eller är intresserad av att driva ett projekt kan vi verka som finansiär, diskussionspartner eller förmedlare av kontaktnät.

Nedan finner du våra pågående projekt. Har du en projektidé, intresse av att delta i ett pågående projekt eller bara vill veta mer? Kontakta då projektledaren, områdets ansvariga utvecklingsledare eller
klicka här för att läsa mer om projektstöd >>

Näringslivsprojekt

För mer information om vårt område besök Näringslivs egna webbsidor.

Miljöprojekt