prata lek sjung läs - Språkstart Halland!Språkstart Halland

– små barns språkutveckling

Alla barn har rätt till ett språk. Vägen dit ska vara fylld av glädje, lust och magiska stunder. Språkstart Halland är en satsning som riktar sig till små barn från 6 månader upp till 3 år samt till dig som förälder och andra vuxna i barnets närhet. Syftet med satsningen är att inspirera och uppmuntra till att hjälpa barnet att utveckla sitt språk.

Illustration med två barnfigurer av Stina Wirsén.

I denna satsning ska kommunerna och Region Halland samverka för att på olika sätt nå familjer med inspiration och information. Hylte kommun är först ut med att starta de utåtriktade aktiviteterna under 2018.

Vuxen- och barnfigur. Illustration av Stina Wirsén.

För det enskilda barnet är ett rikt och utvecklat språk avgörande för utvecklingen av det egna jaget, och för barnets hela liv. Språket är en grundläggande rättighet. Det är avgörande för att vi ska kunna kommunicera med andra människor, kunna informera oss och vara delaktiga i samhället, kunna ta del av litteratur och kultur.