prata lek sjung läs - Språkstart Halland!Språkstart Halland

Alla barn har rätt till ett språk! Språkstart Halland är en satsning som riktar sig till små barn och vuxna i deras närhet, för att tidigt stimulera språkutveckling. I denna satsning ska kommunerna och Region Halland samverka för att på olika sätt nå familjer med inspiration och information.

Illustration med två barnfigurer av Stina Wirsén.

Region Halland har avsatt medel för att tillsammans med Hallands kommuner driva och samordna små barns språkutveckling. Satsningen startar under 2017 med förankring och konkret utformning av arbetet.

Utåtriktade aktiviteter förväntas komma igång under 2018.

Språkryggsäck med böcker och spel

För att stimulera asylsökande och nyanlända barn och familjers introduktion i svenska språket genomförs under 2017 projekt inom Språkstart Halland i Hylte och Halmstad genom de lokala nämnderna.

Personer engagerar sig som "språkstartare" och träffar familjer som de har språkträffar med.