Arbetsmarknad och sysselsättning

Halland har bland de högsta förvärvsfrekvenserna i landet. Däremot finns det grupper som är underrepresenterade på arbetsmarknaden, som till exempel personer med förgymnasial utbildning och utrikesfödda.

Förvärvsfrekvensen för personer utan gymnasieutbildning i Halland är drygt 15 procentenheter lägre än för personer med gymnasial utbildning.

För att höja förvärvsfrekvensen behövs riktade insatser till grupper som är underrepresenterande på arbetsmarknaden. En hög förvärvsfrekvens är avgörande för ett inkluderande samhälle och för att hantera den demografiska utvecklingen.

Tillväxtstrategi för Halland

Ett strategiskt val i  Tillväxtstrategi för Halland, är att Halland ska vara en region som har en öppen, jämnställd och inkluderande arbetsmarknad.

För en hållbar tillväxt måste möjligheterna att komma in på arbetsmark¬naden öka för grupper som idag är underrepresenterade på arbetsmarknaden. Det är också viktigt att bryta den könssegregerade arbets¬marknaden.

Prioriteringar är

  • En jämnställd arbetsmarknad
  • Ökad anställningsbarhet hos invånare som står långt ifrån arbetsmarknaden
  • Utvecklingen av sociala innovationer och socialt företagande för fler i arbete

Läs Tillväxtstrategi för Halland år 2014-2020 här.

Du kan också ta del av den analys som tillväxtstrategin grundar sig på här. (PDF-dokument, 6,7 MB)

Region Hallands roll

Region Halland ska långsiktigt stödja och samordna insatser som leder till fler i arbete samt att Halland är bästa livsplatsen för både individer och verksamheter. Kommunerna tar ett stort ansvar genom olika insatser och stöd i arbetsmarknadsfrågorna tillsammans med bland andra Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.