Social hållbarhet

Social hållbarhet är ett verksamhetsområde inom Regional utveckling och tillväxt. Här finns det övergripande regionalt arbete som rör välfärd, social inkludering, skola och utbildning, sysselsättning, jämlik hälsa, integration och mångfald.

Socialt hållbar utveckling är centralt för Hallands utveckling och tillväxt, på samma sätt som exempelvis ett gott företagsklimat, välfungerande infrastruktur och ett rikt kulturliv.

En god hälsa har ett värde i sig men är också en grundförutsättning för visionen Halland bästa livsplatsen.

Social hållbarhet och Halland

Social hållbarhet handlar om att bygga ett långsiktigt och stabilt och dynamiskt samhälle där grundläggande mänskliga behov uppfylls. Det är en grundförutsättning för ett välfungerande samhälle med sund livsmiljö och god tillväxt. Social hållbarhet beskrivs ofta som en del av en treenighet, där även ekonomisk och ekologisk hållbarhet ingår.

Inom Social hållbarhet prioriteras frågor som handlar om att hälsan i Halland ska öka och att skillnader i hälsa ska minska. Andra viktiga frågor är att alla barn ska klara grund- och gymnasieskola, att högre studier och yrkesstudier ska bli narturliga val och att vi ska ha en öppen och inkluderande arbetsmarknad.

Vi som arbetar med social hållbarhet

Boel Abelson-Crossley, verksamhetschef
Karolina Reinhold, ansvar för yngre åldrar, skola och utbildning
Pernilla Isaksson, ansvar för vuxna i utanförskap och arbete
Monica Svensson, ansvar för jämlik hälsa och folkhälsa
vakant, ansvar för integration och inkludering samt avdelningschef för nämndtjänstemän och lokalt placerade strateger för social hållbarhet
Mattias Dristig, projektanställd med uppdrag att utveckla arbetet med samverkan inom vuxnas lärande
Sandra Sternad Fackel, projektanställd med uppdrag att utveckla samverkan med civilsamhälle

Region Hallands lokala nämnder

Stöd till lokala nämnder i form av nämndtjänstemän och lokalt placerade strateger för social hållbarhet är samlat organisatoriskt under Social hållbarhet. Nämndtjänstemännen och de lokalt placerade strategerna för social hållbarhet arbetar på uppdrag av de lokala nämnderna som finns i Hallands sex kommuner.

Från och med år 2015 har de lokala nämnder fått ett utökat uppdrag och tydligare fokus att bidra till utvecklingen av hälsans bestämningsfaktorer och verka för en jämlik och positiv hälsoutveckling i Halland. 

Läs mer om de lokala nämnderna här.

Nämndtjänstemän

Monica Svensson, Laholm
Janet Harrysson, Halmstad och Hylte
Camilla Persson, Falkenberg och Varberg
Ulrika Bertilsson, Kungsbacka

Strateger för Social hållbarhet

Amina Boulaabi, Laholm
Anna Lindskog, Halmstad
vakant, Hylte
Anna Hedin, Falkenberg
Lars Bäcklund, Varberg
Karin Jansson, Kungsbacka