Skolutveckling

Det finns en koppling mellan ett väl fungerande utbildningssystem och Hallands utveckling. Vi på Region Halland vet att om vi ger våra unga de bästa utbildningsförutsättningarna så bidrar vi i förlängningen med kompetent arbetskraft, kunskap och tillväxt.

Två killar vid dator

Internationalisering

Region Halland är regional kontaktorganisation för Internationella programkontoret och dessutom medlemmar i EARLALL

Internationalisering

Samverkansavtal

I Halland finns två samverkansavtal, ett för gymnasieskolan och ett för vuxnas lärande. Målet med avtalen är att öka utbildningsutbudet för hallänningarna.

Samverkansavtal

Nätverk

För att skapa mötesplatser som främjar utbyte och skolutveckling i Halland så finns det ett antal nätverk knutna till skola och utbildning.

Nätverk

Näringsliv och skola

En nära samverkan mellan näringsliv och skola är viktig för att öka kvalitén på lärandet och chanserna till arbete efter genomförd utbildning.

Näringsliv och skola

Gymnasieval Halland banner (dålig kvalitet)

Puff för Vuxhalland