Om Timbanken

I Timbanken kan du ansöka om fem kostnadsfria konsulttimmar. Denna konsulthjälp kan t ex användas för att stärka ert varumärke, marknadsföring eller annan affärsutveckling. Timbankens konsulter ger även rådgivning för er som vill satsa på internationalisering, bättre lönsamhet och organisationsutveckling. Behöver du anställa, hjälp med sociala medier eller frågor som rör digitalisering eller hållbarhet så finns kompetensen i Timbanken.

Timbanken är till för dig som vill utveckla ditt företag eller planerar att starta ett. På Timbanken kan du få upp till fem kostnadsfria rådgivningstimmar hos kvalitetssäkrade konsulter.

Samtliga konsulter har spetskompetens och är upphandlade och utvalda för att ge dig och ditt företag professionell rådgivning.

Timbanken finansieras av Region Halland och är i samarbete med kommunerna ett sätt att bidra till utveckling av det halländska näringslivet.

När du öppnar konto i Timbanken får du tillgång till fem timmars kostnadsfri rådgivning under året inom 7 kompetensområden.

Rådgivningen utförs av kvalificerade konsulter och specialister som valts ut och upphandlats av Region Halland.

Hur kommer jag i kontakt med Timbanken?

Det finns två vägar till Timbanken:

Du kan gå in på Timbankens egen hemsida. Där hittar du alla information du behöver. Dels hur man går tillväga men också en utförlig presentation av alla konsulter.

Du kan också höra av dig direkt till din kommuns näringslivsenhet. Där får du en personlig kontakt och möjlighet att diskutera ditt företags behov. Tillsammans registrerar ni ditt företags uppgifter och ansöker om ett konto i Timbanken.

Så snart du fått klartecken om att du tilldelats timmar, kan du boka tid hos den eller de konsulter du vill träffa.

Hur kan du använda timmarna i Timbanken?

Om du öppnar konto i Timbanken får du som är företagare, såväl ny
som redan etablerad, tillgång till fem timmars kostnadsfri rådgivning under året.

 Du kan få rådgivning inom 7 områden:

  • Affärsplan, affärsstrategi och affärsutveckling
  • Ekonomi, avtal och juridik
  • Marknad, sälj, social media, varumärkesarbete och offentlig upphandling
  • Ledning, organisationsutveckling, HR och anställningar
  • Produkt/tjänsteutveckling och import/export
  • Digitalisering, teknik och automation
  • Miljö, social, ekologisk hållbarhet och CSR

Vilka är konsulterna i Timbanken?

Timbankens hemsida finns en utförlig presentation av alla konsulterna.

Vad händer efter mötet?

Efter mötet med konsulten skickas en enkät till dig med frågor om rådgivningens kvalité. Vi är tacksamma för dina åsikter vilket gör att vi kan följa upp konsulternas kvalité och anpassa utbudet om det finns en efterfrågan på annan kompetens.

Vem står bakom Timbanken?

Region Halland finansierar, följer upp och kvalitetssäkrar Timbanken, ett basutbud av affärsutvecklarstöd. Det sker i nära samarbete med Hallands sex kommuner. I varje halländsk kommun finns det på kommunernas näringslivsenhet kontaktpersoner som du kan träffa för att diskutera Timbanken. Allt för att göra det enkelt och tillgängligt för dig.

Region Halland finansierar rådgivningen för att stimulera till utveckling och tillväxt av det halländska företagandet.

timbanken.se finns kontaktuppgifter till kommunernas näringslivsenheter.