Styrkeområde - Hälsoinnovation

Hälsoteknik, som omfattar såväl produkter som tjänster, är ett område i snabb och stark utveckling. Region Halland arbetar med hälsoteknik som ett av sina prioriterade områden – och mätningar visar att företagen inom hälsoteknikområdet har en långt högre medeltillväxt än näringslivet i stort i regionen.

Framtidens Innovationer är vårt resultat

Nya hälsorelaterade utmaningar kräver nya lösningar. Region Halland är med och bidra i arbetet med att skapa arenor för näringsliv, samhälle och akademi att arbeta med utveckling av hälsoteknikområdet.

Det handlar såväl om arenor inom våra egna verksamheter som arenor där vi samverkan med andra vård- och omsorgsorganisationer, akademin och näringslivet vilket ger innovationsområdet hälsa en mångvetenskaplig hållning, där många olika professioner arbetar tillsammans för att fånga och utveckla hållbara innovativa lösningar för framtiden!

  • Vi bidrar till en attraktiv region som samlar viktig kompetens inom området hälsa och innovationer.
  • Vi kan bidra till att företag inom hälsoteknikbranschen vill idag etablera sig i Halland.
  • Vi kan stödja hälso- och sjukvårdspersonal som deltar i utvecklingen.
  • Här arbetar vi i strukturer med samhällsutmaningar och det leder till reella resultat.
  • - det kan vi!