Kattegattleden

I oktober 2014 blev Kattegattleden en nationell turistcykelled godkänd av den nationella referensgruppen för cykelleder. Ett beslut som innebär att Kattegattleden därmed blir den första nationella turistcykelleden i Sverige och invigning av leden beräknas ske under cykelsäsongen  2015.

Om Kattegattleden

Kattegattleden är en 370 kilometer lång cykelled mellan Helsingborg och Göteborg. Den stäcker sig över tio kommuner i Västra Götaland, Halland och Skåne.

Kattegattleden erbjuder ett varierat utbud av cykelvägar som till stor del är havsnära och bilfria, vilket gör leden trygg och säker. Cykelleden är full av variation och erbjuder såväl sevärdheter som naturupplevelser. Den passerar tio städer, små orter, fiskelägen som erbjuder både service, nöjen och vackra badplatser.

Kattegattleden ska bli Sveriges längsta cykelled för turism och rekreation. Målsättningen är att turister i framtiden ska uppfatta Kattegattleden som en attraktiv reseanledning, med paketerade erbjudande från turismnäringen. På så sätt blir leden ett redskap för näringslivsutveckling, ökad ekonomisk tillväxt och nya arbetstillfällen.

Ett samverkansprojekt

Kattegattleden är ett omfattande samverkansprojekt och har pågått sedan 2008 och är ett redskap för näringslivsutveckling och ökad ekonomisk tillväxt. Projektet involverar Region Halland, Region Skåne, Trafikverket och de tio kommunerna längs med kusten: Helsingborg, Ängelholm, Höganäs, Båstad, Laholm, Halmstad, Falkenberg, Varberg, Kungsbacka och Göteborgs Stad.

Regeringen beslutade år 2010 att i den nationella infrastrukturplanen (2010-2021) avsätta 40 miljoner för att göra Kattegattleden till ett nationellt pilotprojekt för cykelturism. Kostnaden för projektet delfinansieras av den regionala planen i Skåne och i Halland samt från de tio kommunerna.

Under flera år har arbetet pågått tillsammans med berörda kommuner och Trafikverket att ta fram sträckningen på Kattegattleden. Ett omfattande arbete som involverar många parter såsom kommunen, enskilda väghållare med flera. Idag har Kattegattleden en ryggrad med stor potential att utvecklas i framtiden.

Region Halland är ledhuvudman

Region Halland är ledhuvudman för leden och har därmed ansvar för att det finns en övergripande organisation med berörda regioner och är också ledens ansikte utåt med mandat att företräda leden.

Som ledhuvudman är ansvaret att utveckla och hålla ihop det arbete som krävs kring leden som innebär samverkan och dialog med alla berörda parter, kvalitetssäkring av service, infrastruktur, utmärkning och utveckling av leden.

Ansvar för kommunikation och marknadsföring sker i samverkan med samtliga samarbetspartners på  regional och kommunal nivå. Detta ska regleras i samarbetsavtal och överenskommelser.

De olika samverkansparterna är

  • Region Halland
  • Region Skåne
  • De tio kommunerna; Helsingborg, Höganäs, Ängelholm, Båstad, Laholm, Halmstad, Falkenberg, Varberg, Kungsbacka, Göteborg
  • Trafikverket Region Väst
  • Trafikverket Region Syd

Gemensamma åtagande

Handlar om

  • Infrastruktur
  • Service
  • Rastplatser
  • Skyltning
  • Kommunikation och markandsföring