Ästad Forum

Ästad Forum är en årlig mötesplats som är till för företagare, politiker och tjänstemän som är intresserade av att skapa nya lösningar på viktiga frågor som stärker näringslivet i Halland

Ästad Forum arrangeras av Region Halland och Företagarna i Halland.

Varför Ästad Forum?

Genom att se oss som partners istället för parter, kan vi tillsammans skapa innovativa och utvecklande idéer för att förverkliga visionen om den bästa livsplatsen för såväl företag som invånare.

Ästad Forum har arrangerats sedan 2014. Du kan läsa mer om respektive forum i underrubrikerna i vänsterspalten.