Transporter och kollektivtrafik

Bra kommunikationsmöjligheter har en tydlig koppling till en positiv regional utveckling och en hållbar tillväxt.  Infrastruktur och kollektivtrafik är därför ett högt prioriterat utvecklingsområde för Region Halland.

Infrastruktur och kollektivtrafik är något vi berörs av dagligen. En väl fungerande infrastruktur behövs för att utveckla Halland till bästa livsplatsen där människor ges bästa möjliga förutsättningar att leva, arbeta, studera och driva företag.

Region Hallands uppdrag

Vårt  uppdrag är att ansvara för den översiktliga och långsiktiga planeringen av infrastruktur och kollektivtrafik i Halland. Det innebär att vi utifrån faktorer som befolkningsökning, näringslivsutveckling,  vad som händer i omvärlden och hur vi vill att hallänningarna ska kunna resa beslutar om de långsiktiga investeringarna som behöver göras. Detta beskrivs i den regionala infrastrukturplanen och det regionala trafikförsörjningsprogrammet. I allt planeringsarbete samverkar vi med kommunerna i Halland, Hallandstrafiken samt angränsande regioner och berörda statliga myndigheter.

Region Halland ansvarar också för vissa frågor inom  bredbandsutbyggnad.

Läs mer om Region Hallands arbete med infrastruktur

Läs mer om Region Hallands arbete med kollektivtrafik