Transporter och kollektivtrafik

Region Halland ansvarar för långsiktig planering av transportinfrastruktur och kollektivtrafik

Region Hallands uppdrag

Region Halland har ett statligt uppdrag att ansvara för långsiktig planering av transportinfrastruktur i Halland och att ta fram förslag till en regional infrastrukturplan. Region Halland är även regional kollektivtrafikmyndighet och har därmed ansvar för den allmänna kollektivtrafiken och upprättar regionalt trafikförsörjningsprogram. I strategiska frågor samverkar vi med de halländska kommunerna, Trafikverket, Hallandstrafiken och grannregionerna.

Västkuststråket viktigt för Hallands utveckling

Halland ligger i ett geografiskt gynnsamt läge i Västkuststråket, vilket förbinder två nordiska huvudstäder, Oslo och Köpenhamn samt vidare mot Hamburg. Samtidigt inkluderar stråket två av tre svenska storstäder, Göteborg och Malmö. Halland har en hög tillväxt med växande befolkning och hög sysselsättning. Allt fler pendlar allt längre, en av tre hallänningar pendlar till en annan kommun.

Västkuststråket är det viktigaste stråket för Hallands utveckling, med en stark pendling längs med hela kusten. Tre av fyra hallänningar bor längs kusten och dagligen pendlar över 30 000 personer mellan Göteborgsområdet och Halland. I Halland planeras de flesta nya bostäderna till stationsnära lägen på Västkustbanan. Det förutsätter att vi fortsätter att utveckla trafiken på Västkustbanan.

Läs mer om planeringen av transportinfrastruktur

Läs mer om planeringen av kollektivtrafik