Vad är social hållbarhet?

Ett socialt hållbart samhälle är ett samhälle där människor lever ett gott liv med god hälsa, utan orättfärdiga skillnader. Det är ett samhälle med hög tolerans där människors lika värde står i centrum, vilket kräver att människor känner tillit och förtroende och är delaktiga i samhällsutvecklingen.

Social hållbarhet är att bidra till utvecklingen av välfärden på ett hållbart sätt för en jämlik hälsa och att tillgodose människors grundläggande behov och rättigheter. Östgötamodellen för jämlik hälsa belyser att det krävs ett samspel mellan individ, miljö och samhälle för att uppnå ett socialt hållbart samhälle. Modellen lyfter fram de faktorer som påverkar människors hälsa och bidrar till social hållbarhet. De faktorer som är aprikosfärgade belyser de samhälleliga faktorer som har en avgörande betydelse för de individuella bestämningsfaktorerna i grått.

Detta är en bild som visar vad som påverkar befolkningens hälsa.