Utvecklingsområden

Region Halland arbetar systematiskt och målinriktat för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen 

Våra utvecklingsarbeten handlar om att skapa goda förutsättningar och goda miljöer för hälsa. Vanliga arbetsmetoder är utrednings- och utvecklingsarbete, uppföljningsuppdrag, utbildningsinsatser och processtöd. Det handlar också om att möjliggöra samverkan mellan och med samhällsaktörer samt att utveckla samverkan med civilsamhället.