Hej Halland! Hur mår vi?

Just nu skickar vi ut en enkät med frågor om den egna hälsan till 16000 hallänningar. Undersökningen heter Hälsa på lika villkor och är en nationell undersökning som Region Halland skickar ut i samverkan med Folkhälsomyndigheten.

Vad är det egentligen som får oss att må bra? Hur påverkas vi av jobb, relationer och intressen? Frågan är helt enkelt hur vi i Halland mår och vad vi kan göra för att fler ska må ännu bättre!

Om undersökningen

Sammanlagt kommer 280 000 invånare i Sverige att få ett kuvert i brevlådan med en undersökning som vill ta reda på hur Sveriges befolkning mår och hur hälsan i landet förändras över tid.

Om du är en av personerna som får enkätundersökningen innebär det att du blivit slumpmässigt utvald att delta. Alla personer behövs för att undersökningen ska bli så tillförlitlig som möjligt. Dina svar kan inte ersättas med någon annans. Alla uppgifter är sekretesskyddade och när resultaten redovisas kan ingen se vem som svarat vad.Hälsa på lika villkor- framsida

Ditt svar är viktigt

Ditt svar är viktigt då det blir underlag när vi planerar framtida insatser och tar politiska beslut i Halland som kan påverka din hälsa.

Håll utkik i din brevlåda och var med och påverka ditt Halland!

Mer information

Du kan läsa mer om undersökningen på Folkhälsomyndighetens webbplats

Vad har Region Halland för nytta av resultatet?

Epidemiolog Amir Baigi berättar om hur viktigt resultatet av undersökningen är och hur vi kan använda oss av det när vi tar oss an framtida utmaningar: