Västsvenska EU-konferensen 18-19 oktober 2018

Årets tema: Ett hållbart framtida EU? Möjligheter och utmaningar inför EU:s nya programperiod 2021 - 2027

Den 18–19 oktober 2018 hölls den 16:e upplagan av Västsvenska EU-konferensen i Karlstad. Över 100 personer från Värmland, Västra Götaland och Halland deltog. På temat “Ett hållbart framtida EU” hölls föredrag och panelsamtal med representanter från regionerna och kommunerna, samt inbjudna talare.

Första dagen inleddes med ett politikerforum där EU-arbetet på lokal och regional nivå, samt dialogen med nationell nivå, diskuterades.

Under den andra dagen diskuterades påverkansarbete och framtidsfrågor för EU. Sveriges position gällande sammanhållningspolitiken och Europaparlamentets hållning gällande framtiden var andra frågor i fokus. Dagens avslutades med en presentation av aktuella frågor på EU-nivå.

Nästa års värdkommun är Göteborgs Stad.

Västsvenska EU-konferensen är mötesplatsen för kollegor och beslutsfattare som arbetar för lokal och regional utveckling i Västsverige i ett europeiskt perspektiv. Inbjudan och program kommer i mitten av juni.