Utbildning "Från strategi till EU-ansökan"

Västsverige ligger i framkant när det gäller EU-finansierade utvecklingsarbeten. För att ge dig som  arbetar med utveckling och EU-frågor mer kunskap om hur man driver framgångsrika EU-projekt inom regional utveckling och tillväxt anordnas varje år en utbildning: Från Strategi till EU-ansökan.

Med avstamp i EU:s tillväxt- och sysselsättningsstrategi och regionala strategier visar utbildningen på möjligheterna inom den nuvarande programperioden, 2014-2020. 

De nya EU-programmen kommer att visa på eller informera om mer strategiska projekt, vilket också kommer att ge avtryck i denna utbildning.

Utbildningen riktar sig till projektägare och tjänstemän. Du kan vara strateg, projektledare, personalansvarig eller arbeta med EU-relaterade frågor.

Mer information om utbildningen kommer att finnas tillgänglig här på webben närmare nästa utbildningstillfälle.