Välkommen till Europaforum

Välkommen till Europaforum fredagen den 12 maj klockan 9.30-15.30 som anordnas på Elmia Kongress & Konserthus i Jönköping av Småland Blekinge Halland.

Gränsöverskridande samverkan i ett föränderligt Europa

 Det europeiska samarbetet står inför förändrade förutsättningar, vilket öppnar upp för nya utmaningar och möjligheter på både lokal och regional nivå. Det handlar om till exempel nya villkor för EU-finansiering, behov av samverkan för att klara kompetensförsörjningen samt ökade krav på hållbarhet med anledning av Agenda 2030. Dessutom måste vi förhålla oss till förändrade politiska strukturer både inom EU och i omvärlden.

Vart är EU på väg och vad innebär det egentligen för aktörer i kommuner och regioner? Vid Europaforum Småland Blekinge Halland 2017 lyfter vi dessa frågor genom intressanta föredrag och spännande diskussioner med politiker, forskare och sakkunniga. Dagens moderator är Marcus Oscarsson, TV4, som 2016 utsågs till Sveriges bästa politiska TV-kommentator i en omröstning av nyhetstjänsten Omni.

Mer information om program och anmälan

Dagen riktar sig främst till politiker och tjänstemän på lokal och regional nivå samt till myndigheter men även andra som är intresserade av eller jobbar med frågor kopplade till EU är välkomna.  

Kostnad för dagen är 750 kr (exkl. moms). För mer information, kontakta Sofia Wixe, Regional utveckling, Region Jönköpings län: 070-358 73 35, sofia.wixe@rjl.se

Plats: Elmia Kongress- & Konserthus, Jönköping

Läs inbjudan i sin helhet via länken här.