Småland Blekinge Halland South Sweden

EU fattar en stor mängd beslut som är viktiga och påverkar utvecklingen i en region.  Därför är Region Halland med i Småland Blekinge Halland South Sweden som skapar möjlighet att påverka i prioriterade frågor på den internationella arenan

Medlemskapet är ett politiskt initiativ och beslutades av Region Hallands regionstyrelse den 7 september 2016 med start den 1 januari 2017.

Inriktning utifrån utmaningar

Varje region har specifika utmaningar som tydliggörs i så kallade länsdokument, där prioriterade insatser beskrivs för varje region. Just nu pågår arbetet hos Region Halland ta fram detta dokument där prioriterade insatser ska utgå från Tillväxtstrategi och Hälso- och sjukvårdsstrategi för Halland. Beslut fattas av regionstyrelsen i februari 2017.

Brysselkontoret Småland Blekinge Halland South Sweden har som uppgift att arbeta med intressebevakning och påverkansarbete utifrån den prioriterade inriktning och är parternas förlängda arm i Bryssel samt tillgodoser medlemmarna med information och kunskap och samverkar eventuella studiebesök och närvaro på plats i Bryssel.

Medlemmar

Medlemmar i Småland Blekinge Halland South Sweden är Regionförbundet i Kalmar län, Region Blekinge, Region Jönköpings län, Region Kronoberg, Region Halland, Landstinget Blekinge, Kalmar läns Landsting samt Linnéuniversitetet, Jönköping University och Blekinge Tekniska Högskola.

Samverkan regleras via ett samverkansavtal som beskriver organisationen i Bryssel och parternas ansvar. Småland Blekinge Halland South Sweden är organiserat med en styrgrupp med politiska förtroendevalda, en chefsgrupp som styr och leder arbetet samt en kontaktpersongrupp.