Greater Copenhagen

Greater Copenhagen är ett politiskt samarbete inom det geografiska området som omfattas av Skåne och Halland i Sverige, samt Region Hovedstaden och Region Själland i Danmark.

Ambitionen är att Greater Copenhagen, dvs Köpenhamn med omkringliggande regioner, år 2020 ska vara en internationell knutpunkt för investeringar och kunskap. Samarbetet ska främja den ekonomiska tillväxten och sysselsättningen så att Greater Copenhagen ligger på samma nivå som de mest framgångsrika metropolerna i Europa.

Region Halland och de halländska kommunerna beslutade i oktober 2018 att ansöka om medlemskap i Greater Copenhagen. Medlemsskapet gäller från den 1 januari 2019.

Greater Copenhagen