EU och Region Halland

Sveriges medlemskap i EU skapar möjligheter för oss i Halland. Region Halland är en länk mellan EU och vårt samhälle och företagsliv. Vi fångar upp de möjligheter EU skapar och påverkar politiken inom EU.

En halländsk röst i EU

Genom närhetsprincipen vill man säkerställa att EU-frågor hanteras så nära medborgarna som möjligt. Att Halland är en region ökar hallänningarnas inflytande över regionens utveckling. Det ökar också Region Hallands möjligheter att påverka EU:s framtida policys och program.

Medlemskapet ger oss möjligheter

Medlemsskapet i EU ger oss möjligheter som annars inte varit tillgängliga, såsom att studera inom EU eller söka resurser för genomförande av projekt. Att bevaka de utvecklingsmöjligheter som EU-samarbetet ger är ett viktigt uppdrag för Region Halland. Detta sker genom att EU:s politik görs till en del av Region Hallands olika verksamhetsprogram för utveckling.

Gränsöverskridande samarbeten

I Halland är vi övertygade om att en modern regions framgång är starkt kopplad till framtidsinriktade samarbeten över läns- och landsgränser. Tillsammans med andra svenska och utländska regioner jobbar vi för att skapa möjligheter och lösa gemensamma utmaningar. Region Halland ingår i följande större, gränsöverskridande allianser och samarbeten:

  • Småland Blekinge Halland South Sweden
  • STRING
  • Greater Copenhagen
  • Europa Direkt Halland