EU och Region Halland

Som medlemmar påverkas Sverige av EU:s lagstiftning, beslut och prioriteringar. Medlemsskapet ger oss också möjligheter som annars inte varit tillgängliga. Region Hallands roll är att bidra till EU:s mål, påverka dess politik och bevaka möjligheterna som medlemskapet innebär.

En halländsk röst i EU

Genom närhetsprincipen vill man säkerställa att EU-frågor hanteras så nära medborgarna som möjligt. Att Halland är en region ökar hallänningarnas inflytande över regionens utveckling. Det ökar också Region Hallands möjligheter att påverka EU:s framtida policys och program.

Medlemskapet ger oss möjligheter

Medlemsskapet i EU ger oss möjligheter som annars inte varit tillgängliga, såsom att studera inom EU eller söka resurser för genomförande av projekt. Att bevaka de utvecklingsmöjligheter som EU-samarbetet ger är ett viktigt uppdrag för Region Halland. Detta sker genom att EU:s politik görs till en del av Region Hallands olika verksamhetsprogram för utveckling.

Mer information om EU

Vill du veta mer om EU generellt  eller vilka möjligheter medlemskapet innebär för just dig kontaktar du Europa Direkt

EU-program i Halland

Regionalfondsprogrammet för tillväxt och konkurrenskraft i Västsverige

Västsveriges strukturfondspartnerskap (partnerskapet) har uppgiften att prioritera bland inkomna regionala projektansökningar inom socialfonden respektive regionalfonden i Västverige. Området Västsverige består av Västra Götalands och Hallands län.
Kontaktpersoner på Region Halland:
Lena Neinhardt
Mer information om programmet


Socialfondsprogrammet för Västsverige
Västsveriges strukturfondspartnerskap (partnerskapet) har uppgiften att prioritera bland inkomna regionala projektansökningar inom socialfonden respektive regionalfonden i Västverige. Området Västsverige består av Västra Götalands och Hallands län.
Kontaktpersoner på Region Halland:
Jessica Berntsson
Lena Neinhardt
Mer information om programmet 

Landsbygdsprogrammet och Havs- och fiskeriprogrammet

Kontaktperson på Region Halland:
Ellinore Svan

Mer information om landsbygdsprogrammet
Mer information om havs- och fiskeriprogrammet

Öresund-Kattegat-Skagerrak-programmet

Kontaktpersoner på Region Halland:
Marie Karlsson

Mer information om programmet

Nordsjöprogrammet, Östersjöprogrammet och Interreg Europa

Kontaktperson på Region Halland:
Lena Neinhardt
Mer information om Nordsjöprogrammet
Mer information om Östersjöprogrammet
Mer information om Interreg Europa programmet