Tillsyn på mindre lantbruk

Projektet syftar till att ge stöd för bedömning av rimliga krav på mindre lantbruksenheter samt att genomföra en tillsynskampanj. Erfarenheterna från tillsynskampanjen blir ett stöd för framtida prioriteringar i tillsynen. Därtill syftar projektet till att tillämpa kunskaper från utbildningen Kommunikation och bemötande under tillsynskampanjen.

Mindre lantbruk

Handläggarstödet är uppdaterat

Vid handläggarträffen "Träff för att diskutera sakfrågor" den 1 februari framkom det önskemål om att handläggarstödet skulle kompletteras kring:

 • Rasthagar, utforming för minskat läckage
 • Gödselstuka
 • Utgångsdatum för bekämpningsmedel
 • Gummipaddockar
 • Motivering kring datum för höst-/vinterbevuxen mark

Projektgruppen har nu kompletterat handläggarstödet och det reviderade handläggarstödet finns att läsa till höger på denna sidan.

Tillsynskampanj 1 november 2018 - 1 maj 2019

Den 1 november startar tillsynskampanjen för miljökontoren i Halland och Västra Götaland. Allt material som behövs för att delta i tillsynskampanjen finns i kolumnen till höger.

Om ni på miljökontoren vill diskutera med varandra under tillsynskampanjen kan ni göra detta på Tillsynsportalen Väst under ingången Lantbruk. Ingången Lantbruk ligger under ingången Miljöskydd. Ni når Tillsynsportalen Väst  via https://tillsynsportalenvast.lansstyrelsen.se . Har du inte åtkomst till Tillsynsportalen Väst hör av dig till: miljoskydd.vastragotaland@lansstyrelsen.se 

Projektgruppen för detta projekt behöver ta del av era resultat från era tillsynsbesök. Skicka bild eller PDF av inspektionskort till teres.heidermark@regionhalland.se senast 1 maj 2019. Projektgruppen kommer att sammanställa och analysera svaren. Målet är att ta fram riskbaserad prioritering av hur tillsynen på mindre lantbruk kan göras i framtiden och skriva om det i Handläggarstödet Tillsyn på mindre lantbruk.

Under tillsynskampanjen kommer ni, förutom att bedriva tillsyn på mindre lantbruk, även att ha möjlighet att tillämpa kunskaperna i Kommunikation och bemötande. Utbildarna Reino och Leena Wikmalm har hjälpt oss att ta fram en guide för att skapa ett bra möte med lantbrukarna. Se Kommunikationsguide till höger.  De har även tagit fram ett enkelt verktyg så att du har möjlighet att utvecklas i ert sätt att kommunicera med och bemöta andra. Se 4 påstående för återkoppling på tillsyn till höger.

Lycka till med er tillsyn!

Önskar projektgruppen för Tillsyn på mindre lantbruk

TIDSPLAN

 • Projektstart 28 februari 2018
 • Kick-off inför start av tillsynskampanj 10 oktober 2018
 • Tillsynskampanjen startar 1 november 2018
 • Träff för att diskutera sakfrågor 1 februari 2018
 • Tillsynskampanjen avslutas 1 maj 2019
 • Projektet avslutas och rapport skrivs innan 31 oktober 2019.

AKTUELLT 2019

Mars
Projektgruppen har reviderat  handläggarstödet utifrån de önskemål som framkom under träffen den 1 februari. Det reviderade handläggarstödet finns nu att läsa här till höger på denna sida.

Februari
Den 1 februari 2019 anordnade projektgruppen en träff för de kommuner som deltar i tillsynskampanjen i projektet. Syftet med träffen vara att få svar på frågor och diskutera bedömningar. Det blev en uppskattad dag med bra diskussioner. Presentationen finns att hitta på Tillsynsportalen Väst under ingången Lantbruk. Ingången Lantbruk ligger under ingången Miljöskydd. Ni når Tillsynsportalen Väst  via https://tillsynsportalenvast.lansstyrelsen.se . Har du inte åtkomst till Tillsynsportalen Väst hör av dig till: miljoskydd.vastragotaland@lansstyrelsen.se 

AKTUELLT 2018

December
Många kommuner har börjat att skicka ut informationsbrev till de mindre lantbruk som de planerar att besöka under vintern. En del har redan varit ute på tillsynsbesök. Projektgruppen har haft ett möte kring den träff som kommer att arrangeras den 1 febriari 2019. Här kan du läsa inbjudan till träffen (PDF-dokument, 117 kB).

November
Tillsynskampanjen är nu igång. Om ni på miljökontoren vill diskutera med varandra under tillsynskampanjen kan ni göra detta på Tillsynsportalen Väst under ingången Lantbruk. Ingången Lantbruk ligger under ingången Miljöskydd. Ni når Tillsynsportalen Väst  via https://tillsynsportalenvast.lansstyrelsen.se .

Oktober
Den 10 oktober arrangerade projektgruppen en Kick off  inför tillsynskampanjen. Projektgruppen presenterade hur det nya handläggarstödet kan användas under tillsynskampanjen. Reino Wikmalm berättade om hur inspektörerna kan skapa ett bra möte med lantbrukarna och hur de har möjlighet att utvecklas i sitt sätt att kommunicera med och bemöta lantbrukarna. Projektgruppen arbetar med att revidera handläggarstödet efter de synpunkter som kom in under vår Kick off. Den 26 oktober läggas handläggarstödet och tillhörande material ut på denna sida samt på Tillsynsportalen Västs arbetsplats för Lantbruk.

Juni till oktober
Projektgruppen arbetade med att få klart handläggarstödet  och planera inför vår Kick off den 10 oktober.

Juni
Projektgruppen hade möte och diskuterade handläggarstödet. Handläggarstödet skickades till en refrensgrupp där bland annat Jordbruksverket ingick i.

Maj
Projektgruppen var på studiebesök på naturbruksgymnasiet Uddetorp och travskolan på Axevalla.

April
Projektplanen  fastställdes av projektets faddrar. Projektgruppen hade möte och redovisade resultatet av omvärldsbevakningen samt beslutade om upplägg av handläggarstödet. 

Mars
Projektgruppen hade möte och diskuterade tillsammans med Leena och Reino Wikmalm om hur tillämpningen samt utvärderingen av att praktisera utbildningen Kommunikation och bemötande skulle kunna ske i projektet och dess tillsynskampanj.

28 febriari 
Uppstartsmöte för projektet och projektgruppen. Projektgruppen tog fram en tids- och aktivitetsplan utifrån projektets syfte och mål. Se vilka som är med i projektgruppen nedan.

PROJEKTGRUPP

Följande personer deltar i projektgruppen:

 • Albin Jönsson, Vara
 • Anna Tauson, Lilla Edet
 • Frida Roos Lundström, Falkenberg
 • Hanna Laakso, Dalsland
 • Karin Honkanen, Lerum
 • Teres Heidermark, projektledare

Länk till projektetgruppenss grupparbetsplats. Krävs inloggningsuppgifter för att kunna ha tillgång till denna sida.