Kattegatts kustvattenråd

Den 29 april 2015 bildades Kattegatts kustvattenråd i samband med rådslag i Halmstad. Läs mer om arbetet nedan. De senaste nyheterna ligger överst.

Välkommen till Kattegatts kustvattenråd

Vi välkomnar alla som har intresse av kustvattenfrågor i vårt geografiska område; företag; offentliga verksamheter; intresseorganisationer; privatpersoner; m.fl. Här finns mer info om kustvattenrådet (PDF-dokument, 364 kB) .

Logotyp Kattegatts kustvattenråd

Här hittar du formulär för anmälan om medverkan i Kattegatts kustvattenråd. Du kan även skicka anmälan med post till Kattegatts kustvattenråd, Region Halland, Box 517, 30180 Halmstad.

Ni som medverkar i kustvattenrådet har möjlighet att ta intitiativ till aktiviteter och åtgärder. Läs mer här!

Rådslag 29 mars 2019 tema klimatanpassning av kusten

Välkommen till rådslag! Läs mer här.

Projekt - strandstädning

Kattegatts kustvattenråd har fått bidrag från Naturvårdsverket för ett strandstädningsprojekt. Projektet innehåller förutom strandstädning bl.a. en gemensam utbildningsdag för kommunerna. Denna arrangerades den 29 november i Falkenberg med målsättningen att lära oss mer och att diskutera gemensamma strategier för frågor om nedskräpning, skräpmätning och kommunikation. Dokumentationen från workshopen hittar du här.

Rådslag om övergödning - Laholmsbukten i fokus

Den 28 september 2018 samlades ca 45 personer för att titta närmare på Laholmsbukten, hur problemen såg ut, nuläget och vad som behövs framöver. Program, presentationer  och annan dokumentation hittar du här.

Rådslag våren 2018 - fredag 16 mars i Halmstad

Vårens rådslag ägnade vi åt de olika samråd som just nu är aktuella inom vattenförvaltningen, havsmiljöförvaltningen och havsplaneringen. Det var stort engangemang bland de 45 deltagarerna från kustvattenrådet, de limniska vattenråden och andra intressenter. Läs mer här

Nätverksmöte för de limniska vattenråden

Den 24 april arrangerade vi tillsammans med Life Goodstream ett nätverksmöte på temat åtgärdsprojekt. Läs mer här.

Rådslag 6 oktober 2017 Universeum Göteborg

Vattenrådet för Bohuskusten och Kattegatts kustvattenråd har i samverkan med Havsnätverket Väst. arrangerat rådslag på temat är biologisk mångfald i Västerhavet. Dokuemtation m.m. hittar du här.

Västerhavsveckan 2017

Vi medverkar i Västerhavsveckan 5-13 augusti och vill gärna få med många roliga och intressanta aktiviteter inom vårt geografiska område. Hör av dig till samordnare Anne Udd anne.udd@regionhalland.se om du vill veta mer eller vill anmäla en aktivitet till programmet. Läs mer här: www.vasterhavsveckan.se

Rådslag 28 mars 2017 Södra Cell Värö

Vi hade temat miljöövervakning på vårens rådslag. Tack till medverkande och deltagare. Presentationer och program m.m. hittar du här.

2016 går mot sitt slut ..

Myckert händer som rör hav och kust och intresset för frågorna är stort. Vi omvärldsbevakar via våra kanaler i sociala medier, främst via Facebook och Twitter men nu startar vi även ett nyhetsbrev. Anmäl dig på till anne.udd@regionhalland.se om du vill prenumerera.

Höstens rådslag med temat klimat

Den 27 september 2016 träffades vi på Hökagården i Mellbystrand. Per Danielsson från SGI medverkade liksom Lena Olofsdotter, Elin Tallqvist och Torsten Kindt från Laholms kommun. Rådslaget avslutades med exkursion på stranden, tack Margareta Lindgren Laholms kommun och Kristin Johansson Naturskyddsföreningen Ängelholm. Presentationer mm hittar du här.

Stranden Mellbystrand

Västerhavsveckan 2016

Årets upplaga av Västerhavsveckan www.vasterhavsveckan.se är avslutad. I år ingick även hela Kattegatt med ett 70-tal aktiviteter från Kungsbacka i norr till Skälderviken i söder.

Vårens rådslag var välbesökt

Över 50 personer deltog på rådslaget den 3 mars på Löftadalens Folkhögskola i Åsa. Förutom att arbeta vidare med kustvattenrådets handlingsprogram fick vi lära oss mer inom temat: Havet och kusten som resurs. Minnesanteckningar och presentationer hittar du här.

Lyckat rådslag i Vilshärad

Torsdagen den 15 oktober 2015 genomfördes höstens rådslag. Rådslaget hölls på Strandgården i Vilshärad och efter lunch var det exkursion i Haverdal. Läs mer här.

Kattegatts kustvattenråd bildat

Den 29 april 2015 bildades Kattegatts kustvattenråd i samband med rådslag i Halmstad.. Drygt 80 personer deltog och Landshövding Lena Sommestad invigde kustvattenrådet.

Invigning

Ingela Danielsson som representerar Falkenbergs kommun i styrgruppen var moderator och på bilden syns även kustkommunernas representanter i samband med undertecknandet av avsiktsförklaring att ingå som basfinansiärer för kustavattenrådet.

Minnesanteckningar inkl. beskrivning av organisation och deltagarlista, Lena Sommestads presentation samt presentationen av organisationsförslaget för Kattegatts kustvattenråd hittar du under rubriken Dokument och länkar.

Nu bildar vi Kattegatts kustvattenråd

Nästa rådslag blir den 29 april 2015 (em) i Halmstad. Inbjudan hittar du här. Nu finns även ett förslag till organisation för kustvattenrådet Förslag (PDF-dokument, 234 kB) Lämna gärna synpunkter på förslaget, helst före den 20 april till projektledaren Anne Udd; anne.udd@regionhalland.se .

Facebooksida för kustvattenrådet

Vi finns också på Facebook. Här lägger vi upp notiser som berör projektet. Det är också en väg för dig som vill lämna synpunkter och diskutera olika frågor och på det sättet påverka arbetet. Länken hittar du här till höger.

Samrådsmöte vattenförvaltningen

Tidsdagen den 13 januari arrangerade Vattenmyndigheten för Västerhavet samrådsmöte för vattenförvaltningen. Projekt Kustvattenråd Halland och Båstad medverkade och informerade om nuläget i projektet. Läs vår presentation här:

Presentation (PDF-dokument, 251 kB)

Konferens och uppstartsmöte

Den 17 oktober på Falkenberg Standbad arrangeras konferens och uppstartsmöte inför att bilda ett Kustvattenråd för Halland och Båstad. Nästan 100 personer är anmälda.

Inbjudan (PDF-dokument, 212 kB)

Presentationer (PDF-dokument, 1,8 MB) Sidan 1-3 Björn Sjöberg, sid. 4-5 Björn Lagerdahl, sid. 6-10 Bo Gustafsson, sid. 11-13 Ylva Engwall

Anteckningar mm. (PDF-dokument, 647 kB)

Deltagare (PDF-dokument, 405 kB) Här finns listan på alla anmälda till Uppstartskonferensen.

Enkät om kustvattenrådet

Under våren 2014 har vi genomfört en enkätundersökning med fokus på frågor som är viktiga för kustvattnet och vilken roll ett kustvattenråd kan spela. Tack för alla svar på enkäten. Vi har fått svar från ungefär hundra intressenter.

Läs mer här: Rapport (PDF-dokument, 75 kB) , Sammanställning enkätsvar (PDF-dokument, 171 kB)

Nu är vi igång

Bakgrunden till projektet är behovet av och intresset för ett kustvattenråd hos organisationer och kommuner. Dels behövs strukturer för samverkan och bättre koppling mellan land och hav. Dels finns det behov av att öka kompetensen och förståelsen för dagens miljösituation och vattenkvalitet.

Här hittar du projektdirektivet. (PDF-dokument, 225 kB)