Energikontoret

Energikontoret Region Halland arbetar främst för ökad användning av förnybar energi och effektivare energianvändning.

Energikontoret samverkar lokalt, regionalt och nationellt:

  • Lokalt ska Energikontoret tillsammans med de kommunala Energi- och klimatrådgivarna och energicoacherna sprida kunskap om effektivare energianvändning och arbeta för minskad klimatpåverkan.
  • Regionalt samverkar Energikontoret för ökad användning av förnybar energi och energieffektivisering med andra aktörer exempelvis Länsstyrelsen, Energi-och miljöcentrum (EMC) och Högskolan i Halmstad.
  • Nationellt samverkar vi med Energimyndigheten och 14 andra regionala energikontor i ”Energikontoren Sverige” som medfinansieras av Energimyndigheten. Tillsammans täcker verksamheterna hela Sverige. Här kommer du vidare till en presentation av Energikontoren Sverige.

Aktuellt just nu

Det finns olika stöd som ska stötta företag för effektiv energianvändning. Energikontoret erbjuder hjälp med:

  • att lotsa och bedöma vilket stöd som är aktuellt vid förfrågan från företag
  • att ge generellt stöd till företag, före, under och efter kartläggning 
  • marknadsföring och kommunikation
  • att arrangera seminarier för deltagande företag

Energilyftet

Energilyftet är en webbutbildning om lågenergibyggande i Energimyndighetens regi. Inbjudan till regionala seminarier kommer. Vi välkomnar förslag till samverkan! 

Länk till Energimyndigheten.

Dessa utbildningsinriktningar finns inom Energilyftet.