Miljö - Energi - Klimat

Inom området Grön Tillväxt ryms utveckling av produkter och tjänster från jord, skog, vatten samt frågor om miljö, energi, klimat och landsbygdsutveckling.

I Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020 anges grön tillväxt tillsammans med besöksnäring och hälsoinnovation som regionala styrkeområden med särskilt goda förutsättningar för utveckling och tillväxt.
Halland har goda naturgivna förutsättningar, hög kunskapsnivå och en välutvecklad struktur för industri, logistik och företagande inom områdena jord, skog och vatten. Flera kompetenta aktörer finns i Halland som kan utföra aktiva insatser för innovation och förnyelse inom grön tillväxt.

Nationell kompetens

Med nationell kompetens i länet inom exempelvis förnybar energi och med logistiska fördelar kan högskola och samhälle tillsammans med företag arbeta med innovationer -nya varor och tjänster- inom området. Innovationer inom det gröna området bidrar till en hållbar tillväxt och en koldioxidneutral ekonomi.