Språkstartare hjälper barn in i svenskan

En ryggsäck packad med roliga böcker och spel får fart på pratet och blir en god hjälp i språkstarten för nyanlända barn i Halmstad och Hylte.

– Det är inte svårt att vara språkstartare, säger Birgit Bengtsson med värme i rösten, där hon sitter med Amir och Mira i famnen i familjen Mahjoubs kök.

Bakgrunden till projektet var att Region Hallands Halmstadsnämnd ville göra en insats för att nyanlända barn snabbare skulle få tillgång till sitt nya språk. Frågan gick till utvecklingsledare Maria Ehde Andersson, som har lång erfarenhet av att med olika metoder stimulera barns språkutveckling.  

– Vi har ju sedan många år jobbat framgångsrikt med Språk-kedjan, där vi med språkväskor stimulerar barns språk, berättar Maria. Det har varit uppskattat och våra språkväskor har använts jättemycket.

Två pilotprojekt

Med erfarenheter från tidigare arbete startades två pilotprojekt. Ett i Hylte kommun och ett i Halmstad. Volontärer, som vill göra en insats och möta nya människor, får utbildning och en fullpackad språkstarts-ryggsäck.

– Man behöver inte vara logoped eller lärare för att vara med. Du ska bara bjuda på ditt språk och det kan alla som kan svenska göra, säger Maria.

En av språkstartarna i Hylte är Birgit Bengtsson. Språk har alltid fascinerat henne. Som ung läste hon extra språk på gymnasiet och som vuxen gick hon kvällskurser i både spanska och franska. Sedan två år är hon engagerad i Studieförbundet Vuxenskolans kursverksamhet med svenska för nyanlända och när projektet Språkstart Halland kom till Hylte tvekade hon inte att anmäla sig till det.

En väg in i nya världar

– Det är så roligt, säger Birgit entusiastiskt. Det handlar om så mycket mer
än bara själva språket. Det är en väg in i nya världar och vidgar perspektiven och förståelsen för andra kulturer.

Språkstart Halland riktar sig till barn i asylsökande och nyanlända familjer och vill på ett lustfyllt sätt stimulera inlärning och språkträning genom sagor och lek för att underlätta barnens och familjernas väg in i det svenska samhället.

Birgit berättar att man som språkstartare först får en introduktion i arbetsmetoden och hur man kan använda den ”språkryggsäck” med böcker och spel som projektet har tagit fram för att stödja barns språkinlärning.

Barn lär sig fort

– Barn lär sig språk jättefort, mycket snabbare än vi vuxna. De är härligt nyfikna på språket, de snappar upp ord överallt.

Birgit har funderat mycket på språkinlärning och på det faktum att det är en sak att själv vara elev och lära sig ett språk, och en helt annan att byta roll och i stället försöka lära ut ett språk. 

– Jag har ju ingen bakgrund som lärare, men jag försöker tänka på hur jag kan förklara och säga saker på ett enkelt sätt så att det ska vara lätt och roligt att lära sig svenska, säger hon.

Alla vuxna kan inte läsa

Ibland är det en extra stor utmaning, i synnerhet i språkstudierna för vuxna nyanlända.

– Vi tar för givet att alla vuxna kan läsa och skriva. Men så ser inte världen ut, alla får inte möjlighet till det, konstaterar Birgit. Språkryggsäcken göra nytta också för vuxna, eftersom vi använder enkla metoder och ett enkelt språk som ska vara lätt att ta till sig.

Inte svårare än så

Tillsammans med Birgit hälsar vi på hemma hos familjen Mahjoub, som är en av de nyanlända barnfamiljer som har anmält sig till projektet Språkstart Halland. Vi träffar mamma Bothaina, pappa Bachir, lillebror Amir och storasyster Mira. De två äldre bröderna Ysser och Yasser är i skolan.

– Det är inte märkvärdigare än så här att vara språkstartare, säger Birgit med värme i rösten, där hon sitter med Amir och Mira i famnen i familjens kök. Hon lyssnar uppmärksamt på Mira som räknar på perfekt svenska och hjälper Amir som med stor koncentration ritar den ena bollen efter den andra. 

– Boll, säger Amir och tittar stolt på Birgit.

– En väldigt fin boll Amir, svarar Birgit leende och språkstarten har börjat.

– I Hylte har vi ett brett samarbete med många olika aktörer, säger Maria Ehde Andersson, bland andra kommunen och svenska kyrkan. I Hylte har vi också en lokal projektsamordnare. I Halmstad jobbar vi främst med kommunen och de tre studieförbunden ABF, Vuxenskolan och Folkuniversitetet.

Filmad utbildning

För att stimulera och underlätta har man nu gjort en kort filmad utbildning i varför och hur man kan jobba med språkryggsäcken. I Hylte är språkstartsarbetet i full gång, medan det har varit lite trögare att få tag i volontärer i Halmstad.

– Men det börjar lossna nu, säger Maria Ehde Andersson. Flera utbildningar för språkstartare är igång och på barn- och fritidsprogrammet har man tagit in vår arbetsmetod i undervisningen. Det är jätteroligt.

De övriga kommunerna i Halland har fått satsningen presenterad för sig och väntar nu in utvärderingen av pilotprojekten.

Våga pröva!

Maria Ehde Andersson rekommenderar alla som blir nyfikna att våga prova på att vara språkstartare:

– Med det stöd man får i vår utbildning och det man får lära sig genom studieförbunden kan alla vara med. Och det ger så mycket. Det är så roligt att kunna dela med sig av vårt språk, man får nya kontakter som man kanske aldrig hade fått annars och lär sig mycket genom de möten som uppstår.