Han vill göra företagen öppnare

Kränkningar och intolerans stänger ute människor och dödar kreativitet, innovation och utveckling. Vi behöver ett öppnare samhälle där alla människor får plats och kan vara delaktiga, och företagen kan visa vägen. Så skulle man kunna sammanfatta den satsning som projektet Öppna Företag driver i Varberg och som nu utvecklas vidare med stöd från Region Halland.

Mathias Frenzel på varbergsföretaget SWT Development.

Mathias Frenzel har ett tiotal medarbetare på varbergsföretaget SWT Development. Deras motivation, kreativitet och förmåga att tänka nytt är en avgörande tillgång i arbetet med att utveckla hur återvunna och förnyelsebara material kan användas i nya produkter.

Kreativitet kräver tillit och respekt

– Tillit och respekt är förutsättningar för den trygghet och lekfullhet som kreativiteten behöver. Om jag accepterar kränkande kommentarer på mitt företag raseras grunden för den kreativa miljön, säger Mathias som läst det mesta av vad kreativitetsforskarna kommit fram till.

Efter att ha sett med oro på samhällsutvecklingen, med ökade klyftor och minskat förtroende för olika samhällsfunktioner, ville Mathias göra något åt saken. Göra Varberg lite bättre.

– Det räcker ju att läsa vissa kommentarer på nätet för att förstå att något måste göras, säger Mathias. Att en ung tjej som citerar vår jämställdhetslagstiftning i en bloggtext får kommentarer att hon borde våldtas och dö... Så kan vi ju inte ha det!

Våra värderingar viktiga

– Det handlar om värderingar mellan människor. Att vi respekterar varandra oavsett kön eller sexuell läggning, och oavsett varifrån vi kommer. Och jag menar att vi som driver och leder företag har stora möjligheter att påverka det här genom de värderingar och den arbetsmiljö vi har på våra företag. Att vi inte accepterar mobbning och kränkningar, och att vi ser till att det blir samtal på arbetsplatsen om till exempel sexism, homofobi och rasism.

– Till skillnad från till exempel myndigheter och det politiska systemet kan vi ju också kräva att vår medarbetare deltar i utbildningar och ställer upp på företagets värderingar.

Mathias Frenzel har, tillsammans med andra som tänker likadant och med stöd av Varbergs kommun, dragit igång företagarprojektet Öppna Företag. Syftet är att engagera Varbergs näringsliv i att prata om de här frågorna och tillsammans verka för ökad öppenhet. Ett 30-tal företag är redan med – däribland många kända och ledande varbergsföretag.

Jättestort intresse

– Jag möter ett jättestort intresse när jag är ute och pratar om detta. De flesta företag vi frågat har velat vara med. Många har nog länge känt att de velat göra något, men det har inte funnits en plattform för det. Så vi känner oss väldigt välkomna.

– Det är ju dessutom så att det finns en lönsamhet i att arbeta för en öppen, god företagskultur. Alla företag behöver ha en miljö som främjar nytänkande, kreativitet och utveckling och för att ha det måste allt det här negativa bort.

– Vårt första mål är att få med ALLA företag i kommunen. Men vi vill inte stanna där. När vi visat att det här fungerar i Varberg vill vi sprida det över Halland och även nationellt, säger Mathias Frenzel.

Ta fram nya verktyg

Nu får Öppna Företag också ekonomiskt stöd från Region Halland. Pengarna ska användas till att utveckla verktyg och stödsystem för arbetet. Det kan till exempel handla om webbverktyg som får igångsamtalet på arbetsplatserna och kommer med fakta om till exempel jämställdhet och likabehandling.

– När vi går ut större med det här måste vi kunna erbjuda strukturerade arbetssätt och verktyg till de företag som vill vara med. Och hur det ska se ut ska vi utveckla tillsammans med våra medlemmar i Varberg.

Mathias Frenzel är ordförande i styrelsen för Öppna Företag som i övrigt består av Björn Sjöström, Azizah Degez samt Anna Altner. Projektledare för Öppna Företag är Emma Steinwall. Läs mer på www.oppnaforetag.se.

#Hallandväxer

Halland ska bli en mer attraktiv, inkluderande och konkurrenskraftig region. Det är målet för den halländska Tillväxtstrategin och för Region Hallands arbete att, tillsammans med många andra, utveckla vår region. Det vi berättar om ovan är ett av många exempel från det arbetet. Visionen är att Halland ska vara den bästa livsplatsen.