Det regionala arbetet med utveckling och tillväxt

Region Halland har som ansvar att driva och samordna det regionala utvecklingsarbetet i Halland.

Regional utveckling

En del av uppgifterna kommer direkt från staten. Det handlar exempelvis om att ta fram viktiga styrdokument som regionalt utvecklingsprogram och infrastrukturplan samt om att fördela medel för att stimulera tillväxt och kulturanslag.

Till detta kommer de uppgifter som Halland själv valt att prioritera i det regionala utvecklingsarbetet.

Det har tagits fram en tillväxtstrategi för Halland som du kan läsa mer om här.

I "Tillväxtstrategi för Halland" beskrivs de strategiska val och prioriteringar för att nå målet med att Halland ska vara en mer attraktiv och konkurrenskraftig region år 2020 än vad den är år 2014. Beslut om Tillväxtstrategin togs på regionstyrelsens möte den 28 maj 2014.

I samverkan

Allt arbete för regional utveckling bedrivs i nära samarbete med kommunerna i Halland, företag och andra regionala aktörer. Mycket av arbetet sker i projektform och ofta med stöd av externa finansiärer (EU och kommunal medfinansiering).