Livsmedelsprogram för Halland på pränt

Efter ett omfattande dialogarbete finns ”Livsmedelsprogram för Halland” nu på pränt. Huvudsyftet med programmet är att skapa bästa möjliga förutsättningar för en fortsatt positiv utveckling inom livsmedelssektorn i Halland. Initiativtagare är Region Halland och Länsstyrelsen i Halland. Ett flertal parter i den halländska livsmedelskedjan har varit engagerade och aktivt drivit på.

Programmet är en öppen och långsiktigt pågående kreativ process som påbörjades i augusti 2016. Ett fortsatt brett engagemang och handlingskraft från parterna i den halländska livsmedelskedjan är viktiga ingredienser för att nå framgång och konkreta resultat.

Livsmedelsprogrammet i sin helhet finns att läsa här