Har du ett företag inom besöksnäringen – ta chansen till kompetensutveckling

Region Halland har fått medel från Europeiska Socialfonden för att jobba med kompetensutveckling inom besöksnäringen.

Kompetens Destination Halland erbjuder i samarbete med destinationerna i Halland alla företag och organisationer inom besöksnäringen en möjlighet till kompetensutveckling.

Alla som har en anställning inom ett besöksnäringsföretag i Halland är välkomna att delta.

Den EU-finansierade satsningen kommer att pågå i tre år och kommer att erbjuda en rad olika utbildningsinsatser. Utbildningarna är gratis men en obligatorisk digital värdskapsutbildning ingår.


Målet med Kompetens Destination Halland är att stärka medarbetare inom den halländska besöksnäringen i sina yrkesroller så att de står bättre rustade på arbetsmarknaden. Projektet har även som mål att arbeta fram en modell för kompetensförsörjning för branschen samt visa på möjligheterna med ökad jämställdhet och mångfald.


Läs mer och anmäl dig på destinationhalland.se. Sista anmälningsdag är den 30 juni.


Du kan också kontakta projektledare Jonas Larsson, jonas.j.larsson@regionhalland.se eller 073-306 0029.

Europeiska Socialfonden - logotype