En lyckad Västsvensk EU-konferens på hotell Tylösand

Den 1-2 september var det återigen dags för den Västsvenska EU-konferensen som lockade många deltagare från hela Sverige till Hotell Tylösand i Halmstad. Årets tema var energi och klimat, med fokus på hur lokal och regional nivå kan bidra till en hållbar utveckling. 

Under två halvdagar fanns det möjlighet att nätverka, diskutera och få den senaste informationen om EU:s möjligheter och utmaningar. Huvudtalare på konferensen var Maria Wetterstrand, oberoende grön samhällsdebattör och Birgitta Ohlsson, f.d. EU-minister. Deltagarna fick lyssna på flera panelsamtal med Europaparlamentariker, regionala representanter, politiker, experter och journalister. De gavs också möjlighet att delta i olika workshops och seminarier.

-  Jag tar särskilt med mig två kommentarer från konferensen, säger Dag Hultefors, ordförande i regionstyrelsens tillväxtutskott. Den ena var när Maria Wetterstrand berättade om hur hon, som tidigare EU-motståndare, ändrat uppfattning då hon sett att miljö- och klimatutmaningarna i Europa kräver samverkansforum, varför försöka skapa något nytt när EU-samarbetet redan finns och säkert fungerar för annan samverkan också? Sedan påpekade Christofer Fjellner, Europaparlamentariker, att flyktingkrisen och andra kriser vi upplever i Europa just nu, utom Brexit, är Europas kriser, inte EUs. Finns det då någon bättre lösning än ett fördjupat EU-samarbete, avslutar Dag.

Västsvenska EU-konferensen är en mötesplats för regional- och lokal utveckling i Västsverige ur ett EU-perspektiv. Konferensen vänder sig till förtroendevalda och tjänstemän inom kommun, landsting eller region, företrädare av intresseorganisationer, akademi, företagare samt till de med intresse för EU och för aktuella möjligheter inom temat klimat och energi.

Värd för Västsvenska EU-konferensen 2016 var Halmstad kommun tillsammans med Region Halland. Övriga arrangörer var Region Värmland och Västra Götalandsregionen. Syftet med konferensen är att utbyta goda erfarenheter och information om samarbetsprojekt och möjligheter till EU-finansiering. Den Västsvenska EU-konferensen är ett årligt återkommande arrangemang och nästa år är det Västra Götalandsregionen och Trollhättans kommun som står för värdskapet.