Dialogseminarium pågår

Idag diskuteras utmaningar för kompetensförsörjningen inom besöksnäringen på ett dialogseminarium som Kompetensplattform Halland arrangerar utifrån den nya yrkesprognosen för branschen som visar efterfrågan, pension och rekrytering fram till 2025 i Halland”. 

 

 Kort sammanfattning av  prognosen för besöksnäringen:
• Besöksnäringen sysselsätter idag ungefär 8 000 personer i länet.
• Efterfrågan på arbetskraft beräknas öka med ungefär 1 000 sysselsatta under den kommande perioden.
• Branschen kännetecknas av en väldigt ung åldersstruktur vilket leder till små pensionsavgångar.
• Det totala rekryteringsbehovet uppgår till 1 600 personer.
• Yrken med störst rekryteringsbehov är restaurang- och butiksbiträden, butikssäljare, kockar och kallskänkor.

Prognosen finns att ladda ner efter seminariet på www.regionhalland.se/kompetensplattformhalland