Information om arrangemanget

Workshop - Hur når vi bättre samordning och en mer delaktig patient?

Vi är tre landsting och regioner som har regeringsuppdraget Patientkontrakt. Syftet med uppdraget är att förbättra samordning inom vård och omsorg och öka tillgänglighet och delaktighet för patienter med kroniska sjukdomar och för dem som har många vårdkontakter.

Du är välkommen till workshop för att bidra med dina synpunkter och idéer.

Det blir en kreativ dag med högt i tak där du får chansen att tycka och tänka kring ett antal idéer och punkter som projektgruppen ser kan göra skillnad för att ge trygga och delaktiga patienter.

Du är utvald att medverka eftersom vi ser att just dina kunskaper kan bidra i projektet.

I workshopen kommer du vara med och:

- diskutera idéer som handlar om framtida utveckling av patienters medverkan i den egna vården och hur dessa kan realiseras.