Information om arrangemanget

Steg 1 i handledarutbildningen är en grundläggande tvådagars utbildning för handledare som tar emot elever på APL från Vård- och omsorgsutbildning på gymnasial nivå samt för handledare till anställda på yrkesintroduktionsavtalen BUI, Bestämmelser för arbetstagare i utbildnings- och introduktionsanställning, och BAL, Bestämmelser för arbetstagare i arbetslivsintroduktionsanställning.

Förkunskapskrav:

Genomgången vård- och omsorgsutbildning på gymnasial nivå samt minst ett års yrkeserfarenhet. Ska innan den fysiska utbildningen ha genomfört Skolverkets webbaserade handledarutbildning, modul 1-4, http://aplhandledare.skolverket.se/core/login?ReturnUrl=%2fportal

Syfte och mål: Att kursdeltagaren, den blivande handledaren, utvecklar sig som person, får en kunskap i kommunikation, vad handledare innebär som funktion samt hur uppföljning av en elevs APL fungerar.

Kurslitteratur: Vårdpedagogik och handledning, av Rune Johansson och Lars Skärgren. Din arbetsgivare ansvarar för att du har tillgång till kurslitteraturen.