Information om arrangemanget

Välkommen till dag 3 av utbildningspaket skola-arbetsliv!

Tid: 09.00 – 15.00  Registrering och fika från 08.30

 

09.00 – 09.05                      Välkomna tillbaka!             Skolverket

 

09.05 – 09.35                      GPS Helena Johansson

Samarbetet skola-arbetsliv i Halland     Region Halland

                                                                                       

09.35 – 12.00                      Erfarenhetsutbyte och mingel Alla deltagare

 

12.00 – 13.00                      Lunch

 

13.00 – 13.30                      Att förebygga  psykisk ohälsa och avhopp

Studie- och yrkesvägledning som ett verktyg till motivation

Skolverket

 

13.30 – 15.00                      Nordisk utblick

Lägesrapport elevprojekt

Bättre måluppfyllelse utan att gå på grund

Summering hur gå vidare?

Anders Lovén, Malmö högskola

 

15.00 -           Avslut och fika