Information om arrangemanget

FULLBOKAD

Bakgrund och syfte Region Halland och de halländska kommunerna arbetar gemensamt för att höja kompetensen inom strokerehabiliteringen. För att höja kvaliteten på strokevården har STROKE-Riksförbundet tagit fram en kompetensutbildning. Utbildningen är tänkt att stimulera intresse och kunskapsutveckling för alla som arbetar inom strokevård/strokerehabilitering. Godkänd utbildning ger strokecertifiering enligt STROKE-Riksförbundets kriterier.

Kursansvarig: Rehabiliteringskliniken, Hallands Sjukhus.
Plats: Hallands sjukhus Halmstad.
Kostnad: 2 850 kronor exklusive moms per deltagare (inklusive material, lunch och fika).

Upplägg: Utbildningen är fördelad på tre hel- och två halvdagar.

Datum och tid:
Måndag 16 april klockan 08:00-16:00
Tisdag 17 april klockan 08:00- 16:00
Måndag 23 april klockan 08:00-16:00
Tisdag 24 april klockan 08:00-12:30
Onsdag 30 maj klockan 13:00-16:00 (studiebesök och examinationsgenomgång)