Information om arrangemanget

Välkommen till en halvdag om trähusbyggande den 14:e december 2017!

11.30 – 12.30   Lunch

12.30 – 12.40   Dag Hultefors (M), ordförande regionstyrelsens tillväxtutskott, Region Halland, hälsar välkommen

12.40 – 13.00   Det bioekonomiska perspektivet och Plönninge som testmiljö
Göran Jönsson, chef för grön tillväxt, Region Halland och Magnus Falk, verksamhetsledare Energi-Miljöcentrum, EMC

13.00 – 14.00   Trähus och träbyggande – vad säger forskningen och hur ser det moderna träbyggandet ut?
Åsa Rydell Blom, Linnéuniversitetet, prefekt på institutionen för skog och träteknik samt docent i Virkeslära med inriktning mot beständighetsfrågor

14.00 – 14.30   Fika och visning av Plönninges testmiljö ”Moderna träfasader”

14.30 – 15.30   Vilken roll har offentliga aktörer har i ett ökat trähusbyggande och hur kan den offentliga sektorn gå före?
Per Schöldberg, kommunalråd och kommunstyrelsens 2:e vice ordförande
Växjö kommun

15.30 – 16.00   Gemensam diskussion

16.00                  Avslutning